"Evet, o kafir, … güzel masnuat-ı İlâhiyenin mehasinini bilâ-şuur tanzim ediyor. Ve kuvveden fiile çıkartmakla garâbet-i san’at-ı İlâhiyeye nazarları celb ediyor." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kafir, bu dünyada farkında olmadan Allah’ın kainat sahifesinde sergilemiş olduğu ilim ve sanatları keşfedip insanların nazarına arz ediyor. Allah’ın sanat ve eserlerinin ne işe yaradıklarını ve faidelerini haberi ve şuuru olmaksızın düzenletip ilim şekline sokuyor.

Mesela, botanik ilmi altında nebatat alemini insanlara tanıtıp ilan ediyor. Tabi bunu yaparken Allah için değil kendi cüzi menfaat ve faydası için yapıyor. Ama sonuçta o eser ve sanatları da ilan etmiş oluyor.

Potansiyel olarak arzın altına ve üstüne istif edilmiş büyük nimetleri tatbik sahasına çıkararak, Allah’ın ihsan ve ikramlarını da ilan ve izhar etmiş oluyorlar. Madenler, uzaydan faydalanacak cihazların icadı buna örnek olarak gösterilebilir.

Saat nasıl kendinin ne iş yaptığını ve ne fayda verdiğini bilmeden şuursuz olarak büyük bir hizmet veriyor, aynı şekilde kafirlerde saat gibi Allah için çalıştıklarının farkında değillerdir. Şuursuz ve haberleri olmadan önemli ve büyük bir hizmet veriyorlar.

Allah kafirlerin bu hizmetine karşılık olarak dünya nimetlerini onlara musahhar ettiği gibi, küfürlerinin cezasını ise peşin olarak vermeyip, ahrete saklıyor. Dünyada galip olup mükafat görmeleri bu hizmetlerinin karşılığıdır. Halbuki iman edip Allah’a kul olsa idiler, her iki cihanda da bahtiyar ve mesut olurlardı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...