"Ey birader, şu vehim itikad tarikiyle olmazsa da vesvese cihetiyle bazen mü’minlere musallat oluyor." Örnekle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, Vâcibü’l-Vücudu mümkinata kıyas etmek, kıyas-ı maalfârıktır. Mezbur vehm-i bâtıl ile muhakeme etmek hatâ-yı mahzdır. İşte şu hatâ-i bîedebâne ve şu vehm-i bâtılın netice-i seyyiesidir ki: Tabiiyyun, esbabı müessir-i hakikî olduklarına ve Mutezile, hayvanları ef’âl-i ihtiyariyelerine hâlık olduklarına ve hükema, cüz’iyatta ilm-i İlâhînin nefyine ve mecusîler, halk-ı şer başkasının eseri olduğuna itikad ettiler. Güya onlarca Sâni o kadar azametiyle beraber, nasıl şöyle umur-u hasisiye ve cüz’iyeye tenezzül edip iştigal etsin? Yuf onların akıllarına ki, şöyle bir vehm-i bâtılın hükmüne esir oldular."

"Ey birader, şu vehim itikad tarikiyle olmazsa da vesvese cihetiyle bazan mü’minlere musallat oluyor."(1)

Sebeplerin yaratma konusunda etkili olduğu düşüncesi tabiatperestlerde inanç şeklinde yerleşmiş ve karar kılmış iken, aynı düşünce bazen müminlerde vehim ve vesvese şeklinde kendini gösterebiliyor. Yani mümin kalbi ile bu batıl düşünceleri asla kabul etmiyor, ama aklına ve zihnine istem dışı bir şekilde musallat olabiliyor.

Mesela, elma yıllardır hep ağaçta bitiyor, insanlar buna çok alıştığı için bazen felsefe ve şeytanın da yardımı ile "Acaba elmayı ağaç mı yaratıyor?" şeklinde müminlerin zihninde vehimler belirebiliyor. Bu vehimleri yenebilmek için imanımızı, ilmimizi ve tefekkürümüzü kuvvetlendirmemiz icap eder.

(1) bk. Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsuru'l-Akide), Birinci Maksat.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
- Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (41. Bölüm).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...