"Fakat insanların o kavânîn-i rububiyetin hüsn-ü cereyanlarına, yine emr-i İlâhî ile sûrî bir hizmeti var." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün fenler, adetullah dediğimiz kanunların bir tezahürüdür. Bazı teknik gelişmeler ortaya konuyorsa bu kanunlar takip edilerek yapılmaktadır.

“Sâni-i Zülcelâlin âlem-i ekberdeki san'atı o derece mânidardır ki, o san'at bir kitap suretinde tezahür edip, kâinatı bir kitab-ı kebir hükmüne getirdiğinden, akl-ı beşer, hakikî fenn-i hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı.” (20. Mektup)

Kâinat kudret kalemiyle yazılmış mana dolu bir kitap. İnsanoğlu bu ilim ve hikmet dolu kitabı bir derece olsun anlayabilmek için birçok ilim dalları teşekkül ettirmiş, her biri kâinatın bir yönünü inceliyor. Genlerden, hücrelerden, yıldızlara kadar her sahada yazılan bütün kitaplar Allah’ın sonuz ilminin tecellilerini ortaya koymaya çalışır.

Kuşlar örnek alınarak uçak yapılmış; suyun kaldırma kanunu esas alınarak gemi inşa edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...