Block title
Block content

"Fakat vücut, hayat, nur ve rahmette o perdeler konulmamış." Nurun sebepsiz olmasını açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nur" kelime olarak aydınlık, parıltı, parlaklık, her çeşit zulmetin zıddı olan ışık demektir.

Kur'ân-ı Kerim, iman, İslâmiyet ve Peygamber bir çeşit nurdurlar.

Nur; dünyevî ve uhrevî olmak üzere iki nevidir. Dünyevi olanı da iki çeşittir:

Birisi: Envar-ı İlâhiyeden intişar eden nurdur. Akıl ve Nur-u Kur'an gibi.

İkincisi: Görmekle hissedilir ki, nurlu cisimlerden ibarettir, güneş, ay ve yıldız gibi...

"Uhrevi nur" âlemin manen aydınlığına sebep olan Hazret-i Peygamber (asm)’e denir.

Dikkat edildiğinde yukarıda saymış olduğumuz nurların maddi sebepleri ya yok denecek kadar zayıftır ya da çok şeffaf olduğu için, altında İlahi memba görünmektedir. "Nurun sebepsiz olması" bütünü ile sebepsiz olduğu anlamına gelmiyor. Mesela, balın sebebi arıdır ve somuttur, vahyin sebebi Cebrail (as)’dir, ama nurani olduğu için görünmez. Lambanın sebebi olan elektrik de görünmez ve bilinmez sebeplerdendir. Manevi nurların sebepleri zaten manevi ve şeffaftır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...