"Fazilet-i külliye ve ekseriyet itibarıyladır." Buradaki "hususi fazilet", "bazı eşhas" ve "fazilet-i kulliye" nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fazilet-i Külliye: Genel anlamda fazilet, hususi fazilet ise, belli bir sahada fazilet demektir.

Sahabeler genel anlamda fazilet sahibidirler. Ama daha sonra gelen büyük zatlar hususi fazilette daha ileri geçmiş olabilirler.

Mesela, Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin meşhur olmuş yüzlerce kerameti vardır. Ama sahabelerin bazılarının hiç kerameti olmamıştır. Bu hususi alanda, sahabelerden daha üstün olabilir. Ama genel fazilette sahabeler daha üstündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...