"Fikr-i milliyet, hürriyetin pederidir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fikr-i milliyet, hürriyetin pederidir."(1)

Herkesin malumu ki, istibdat dönemi olan imparatorluklar ve saltanat rejimleri, ilk darbesini milliyetçilik akımlarından almış; 1789 Fransız ihtilali ile özgürlük ve aydınlanma süreci başlamıştır. Günümüzdeki demokrasi ve özgürlüklerin ilk aşaması ve ilk adımı o zamanın milliyetçilik düşüncesidir.

Bir milletin kendi örf, âdet ve inancını yansıtacağı hür bir ortama sahip olması elbette meşrudur. O'nun için Müslüman bir ülkede bulunan egemen milletten başka Müslüman milletler varsa, bunlar azınlık olarak kabul edilmez. Bunlar da bu devletin sahibi sayıldığı için, gayri müslimlerin sahip oldukları devlet bünyelerinde bulunan azınlıklar gibi değerlendirilmez.

Burada "milliyetçilik akımı" müspet ve ideal olarak bilinen bir his ile olması şarttır. Yoksa menfi milliyetçilik altında yapılan her türlü uygulama ve teşebbüs tahrip edici bir unsura sahiptir ki bu tarihi hakikatler bu cümleyi doğrulamaktadır.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...