"Gaflet ve dalâlet firâkı içinde, değil bir sene, belki bin sene, bir saniye hükmündedir." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayrılığın ve sıkıntılı zamanın bir saniyesi, bir sene kadar uzundur. Kavuşmanın ve sevinçli bir zamanın bir senesi de, bir saniye kadar kısadır, diye insanlar içinde meşhur olmuş. Üstat bu meşhur kuralı tersine çevirerek meselesine tatbik ediyor.

Mesele ise, Allah için olan, Allah muhabbeti ile geçen, Allah rızası dahilinde yapılan bir saniye, değil bir sene, belki daimi seneler kadar kıymetli ve sevaplıdır, anlamındadır. Yani insan, bir saniyeliğine Allah’a vasıl olsa ona muhabbet etse, onun rızası dairesinde hareket etse, ebedi bir cenneti ve daimi saadetli seneleri kazanabilir.

Allah’tan gafil ve ayrı, yüz bin günahlı seneler ise, bir saniye hükmünde bile değildir. Zira küfür ve dalalet içinde geçen zaman ne kadar uzun da olsa bir gün bitip tükenecek ve ceza için hapse sürülecek. Öyle ise gafil ve günahlı bin yıl, Allah için olan bir saniyeye karşılık gelemez. Gafil ve günahlı bin yıl zevale ve yok olmaya mahkumdur; ama Allah için olan bir saniye, ebedidir ve zevalden masundur.

Bunun daha somut manası; Allah kendi için geçirilen bir saniyeye ebedi cenneti veriyor. Kendi için olmayan bin sene de olsa sonunda azap ve cezaya atıyor, anlamındadır. Allah için olan bir saniye, Allah için olmayan bin seneden daha faziletlidir, daha kıymetlidir, daha bereketlidir, denmek isteniyor.

Üstat bu manayı başka meşhur bir darbı mesel ile teyit ediyor. O da şudur (mealen):

"Düşmanla beraber, bir sahrâ bir fincan kadar dar; ahbapla beraber olunca, iğne deliği bir meydan kadar geniştir."(1)

Özet olarak, burada anlatılmak istenen ana tema; Allah için olan bir an, Allah ile beraber ebede uzanır. Allah için olmayan zaman ise, ne kadar da uzun olsa sonludur, bir gün bitip tükenecek ve hesabı sorulacaktır.

(1) bk. Lem'alar, Üçüncü Lem'a, Üçüncü Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...