Gemi, şimendifer, araba ve tayyareye aynı istasyondan, sermayeye göre binilmesini, biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gerek kabir hayatı, mahşer, mizan safhası ve sırat arasındaki yolculuk, her mümin için farklı olacak, amele göre ve takva kuvvetine göre o uzun yol farklı şekillerde katedilecektir.

Bilindiği gibi, cennete girmenin şartı iman, oradaki dereceler ise amellere göredir. Üstadımız da insanın; "İman nuruyla cennete layık bir kıymet aldığını" ifade ederek bu hakikati ders vermiştir.

Takva, bu cümlede günahlardan sakınma manasında kullanılmıştır. Amele göre ifadesi “salih ameli”, takva kuvvetine göre ifadesi de “günahlardan sakınmayı” ifade ederler. Demek namaz kılanlar kılmayanlara göre, namaz kılanların da takvası ve kılınan namazın kalite ve ciddiyeti derecesi yüksek olanlar da diğerlerine göre ahirette hem hesapta hem cennete uçmada daha avantajlı olacağı ifade edilmektedir.

Zaten, dünyevî ve uhrevî her türlü başarının esası, “zararlardan sakınmak ve menfaati celp etmektir.” Yani hem kazanç artırılacak, hem de onun korunması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...