"Kurban olarak kesilen bir koyuna, ahirette cismani bir vücud-u baki vererek Sırat üstünde, sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor." Kurbanların; sırat üstünde sahibine bineklik yapmasını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kurbiyet", yakınlık demektir ve "kurban" Allah’a yaklaşmaya vesile olan manasına gelir. Sırat hakkında Nur Risalelerinde şöyle bir ifade geçer:

"Amele göre, takva kuvvetine göre, o uzun yolu mütefavit derecede katederler. Bir kısım ehl-i takva, berk gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kateder. Kur’an-ı Azîmüşşan, şu hakikate iki âyetiyle işaret eder."(1)

Sıratı geçmekte, diğer salih ameller gibi, kurbanın da büyük bir ehemmiyeti vardır. Bunların tümünden hâsıl olan manevî dereceye göre insanlar sıratı geçip cennete gideceklerdir. Üstad Hazretleri namazın da sıratta buraklık vazifesi yapacağını söylemektedir. Buna göre, kurbanları etli ve kemikli halleriyle sıratta insanları cennete götürecek birer binek olarak görmek yerine, mahiyetini bilemeyeceğimiz “Burak” adındaki bineği, bütün ibadetlerin sevaplarından ortaya çıkan İlâhî bir ihsan ve hususî bir binek olarak değerlendirmek daha doğru olur. Zira bir insanın ömrü boyunca yüzlerce kurban kestiğini düşündüğümüzde, bunların hepsinin o kimseye bineklik edeceğini düşünmek doğru olmaz.

Nitekim bu metinde de kurbanların sahibine "Burak gibi bir bineklik" vazifesi yapacakları ifade edilirken, “gibi” kelimesinin kullanılması çok önemlidir. Yani, kurbanların faydaları, “Burak” gibi bir netice verecektir; yoksa kendileri “burak” olacak değillerdir.

1) bk. Sözler, Dördüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...