"Habibullahın (a.s.m.) âlâ-yı illiyyîn-i kemâlâtındaki makamına bakarak, bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak, mukteza-yı seciyeleridir." Hata, kusur ve günahları olan sahabeleri nasıl mütalaa edeceğiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Habibullahın (a.s.m.) âlâ-yı illiyyîn-i kemâlâtındaki makamına bakarak, bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak” bire bir o makamı elde etmek anlamına gelmiyor. Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) ve onun yüce makamı insanlık için bir örnek bir model bir motive kaynağı oluyor demektir.

Bu yolda koşarken bazen ayaklar sürçer bazen yanlış adımlar atılır bezen soluksuz kalınır vesaire, bunlar insan olmanın birer gereğidir. Zaten insan fıtratı günah işlemeye elverişli olduğu için, çoğu zaman hata ve günah işleyebilir.

Sahabe bir günah işler, ancak arkasından öyle bir tövbe ve nedamet getirir ki, o tövbe ve nedameti onu çok yüksek makamlara çıkarır. Demek insan hata ve günahı ile de yüce makamlara çıkabilirmiş.

Bu hususta şu rivayet çok manidardır:

Ebû Nüceyd İmrân İbni Husayn el-Huzâî radıyallahu anhümâdan rivayet edildiğine göre, Cüheyne kabilesinden zina ederek gebe kalmış bir kadın Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldi ve:

Yâ Resûlallah! Cezayı gerektiren bir suç işledim. Cezamı ver, dedi.

Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam kadının velisini çağırttı. Ona:

Bu kadına iyi davran! Doğum yapınca bana getir, buyurdu.

Adam Resûl-i Ekrem’in buyurduğu gibi yaparak kadını doğumdan sonra getirdi.

Resûlullah aleyhissalatü vesselam kadının üzerine elbisesinin iyice bağlanmasını emretti; sıkı sıkıya bağladılar. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın emri üzerine taşlanarak öldürüldü. Daha sonra Resûl-i Ekrem kadının cenaze namazını kıldı.

Hz. Ömer:

– Yâ Resûlallah! “Zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun?” diye sorunca Hz. Peygamber şunları söyledi:

“O kadın öyle bir tövbe etti ki, şayet onun tövbesi Medine halkından yetmiş kişiye taksim edilseydi, hepsine yeterdi. Sen Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmak için can vermekten daha üstün bir şey biliyor musun?”(1)

Konuyla ilgili iki hadis de şöyledir:

“Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teâlâ’nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.”(2)

"Günah işleyip arkasından kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kılan, sonra da Allah Teâla Hazretlerine tövbe eden her insan mutlaka mağfiret olunur." Sonra da şu ayeti okudu:

"Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı zikrederler, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır?”(Al-i İmrân, 3/135) (3)

Dipnotlar:

(1) bk. Müslim, Hudûd 24. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Hudûd 24; Nesâî, Cenâiz 64.
(2) bk. Buhârî, Daavât 4; Müslim, Tevbe 1, 7, 8.
(3) bk. Tirmizi, Tefsir Al-i İmran, (3009); Ebü Dâvud, Salât 361, (1521) İbnu Mâce İkâmetu's-Salât 193.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...