"Hafıza bir nimettir. Fakat ahlâksız bir adamda, musibet zamanında nisyan ona râcihtir." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her nimetin bir külfeti vardır. İşlerin hayırlısı ve istikâmetlisi, vasat olanıdır.

Hafıza; İnsanda bildiklerini, öğrendiklerini ve müşâhede ettiklerini muhafaza eden bir latifedir. Hafıza herkeste, eskiden muhafaza ettiği şeyleri, olduğu gibi koruyamayabilir. Bunun da hikmetleri vardır. Bizler, her şâhit olduğumuz olay ve hâdisatı unutmasa idik, hayat çekilmez olurdu.

Mesela, bize ısdırap veren ve bizi fevkalade müteessir eden hâdiseler, hafızamızda ilk tesir ettiği haliyle olduğu gibi kalsa idi, belki kimse buna dayanamayacaktı ve hayatımıza zarar verecek idik. Allah'ın lütfu ve ikramıyla, bizi üzen hâdisatın tesirinden zamanla kurtuluyoruz. Bir müddet sonra o hâdiseler, bazı vesilelerle hatırlanılıyor. Ve eski şiddet ve sıkıntısından kurtuluyoruz. Bu mes'ele inanan bir insanda böyle tesir icrâ eder ise, ahlakı bozulmuş, kadere yanlış bakan ve isyan noktasına gelen insanlarda musibetler, unutulmadan tazeliğiyle hafıza tarafından korunulsa idi, daha tehlikeli ve dehşetli boyutlara ulaşır, sahiplerini küfre kadar götürebilirdi.

Demek ki bazı nimetlerin olması, bazılarının vasatta seyretmesi ve bazılarının da, olmaması büyük bir nimettir.

İşte Cenâb-ı Hak; insanlara hafızayı nimet olarak vermiş, ancak zamanla unutmayı da ayrı bir nimet olarak nasip etmiştir. Bunun hikmeti de sıkıntı ve ızdırapların zamanla unutularak, ömür boyu devam etmemesidir. Zira daha sonraki musibet ve ızdıraplara yer kalması ve insanların tahammül hudutlarının korunması için nisyan, Allah’ın insanlara büyük bir lütfudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...