"Halbuki birinci cihette lezzet, zeval ile zâil olsa bile ruhu bâkidir. İkinci cihette, nimetin zevali ölüm değildir ki, ruhu kalsın. Musibetlerin ise; zevalinden sonra dumanları söner, nurları kalır. Lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanları..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Halbuki birinci cihette lezzet, zeval ile zâil olsa bile ruhu bâkidir. Çünki Mün'im'i düşünür. Mün'im ise merhametlidir, daima bu nimetleri bana verir diye ümidvar olur."

Birinci cihette nimetten alınan lezzet kaybolsa bile ruhu, yani o nimetin bir Mün’im tarafından verildiğine olan imanın lezzeti devam eder. Bu sayede insan, Allah’ın rahmetini düşünerek “daima bu nimetleri bana verir diye ümidvar olur.”

"İkinci cihette, nimetin zevali ölüm değildir ki, ruhu kalsın. Ruhu da söner, ancak dumanı kalır."

Mün’imi hiç düşünmeden nimetler sadece nefis namına talep edildiğinde onlardan alınan lezzetlerde ruh olmaz. Nimetin kendisiyle birlikte lezzeti de yok olur. Yanan bir evden geriye sadece duman kalması gibi, bu gibi şükürsüz ve yanlış tüketimlerden de geriye sadece günah ve hesap kalır. Abdulkadir Geylani Hazretleri; “Haramın azabı varsa, helalin de hesabı vardır.” buyurur.

"Musibetlerin ise; zevalinden sonra dumanları söner, nurları kalır. Lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanları, günahlarıdır."(1)

Musibetler ise, sabretmek şartıyla, insan ruhunun terakkisine, kalbin fani dünyadan baki aleme yönelmesine, insanın acz ve fakrını hissederek Rabbine daha fazla dua ve iltica etmesine yardım ederler. Ayrıca, günahlara kefaret olmakla bir kısım cezaların ahirete kalmamasına vesile olurlar. Bunlar musibetlerin nurlarıdır.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Katre.

***

"Lezzet bitse ruhu baki kalır."dan maksat; lezzeti veren Allah yine verir demektir; yani lezzetin devamı ve garantisinin Allah olduğuna işaret ediyor. Nimetin devamı, nimeti veren Allah ile daimdir. Bu da insan için nimet ve lezzetin bitmesinden gelen acı ve azabı ortadan kaldırıyor. Demek nimetin zevalindeki azap noktası, bir daha o nimete erişememe kaygı ve endişesi imiş, bu da iman ile bertaraf edilince o azap ve acı ortadan kalkıyor.

İkinci cihette münkir; "Nimet tesadüfen geldi, gidişi de tesadüfidir, öyle ise bu lezzet ve nimetin bir daha benim semtime uğraması mümkün değil." diyerek, nimetin devamının garantisi olan Allah’ı inkar ettiği için, nimet ve lezzet ruhsuz ve devamsız oluyor. Lezzeti gidiyor, yarası ve azabı kalıyor. Zira o lezzete kalben bağlandığı ve aralarında bir ünsiyet oluştuğu için, lezzetin gitmesi onda daimi bir yara ve acı bırakıyor, dumandan maksat da; bu acının kalıntısıdır.

Musibet ve sıkıntılarda da durum tersinedir. Yani Mümin için musibetin sıkıntısı gider, lezzeti ve nuru, yani sevabı gelir. Musibetin dumanları ise musibet anında insanın çektiği sıkıntı ve meşakkatlerdir. Kafirin dünyada haram olan zevkleri biter, başına günahları kalır, onun hesabını da ayrıca çeker demektir.

***

Allah hesabına nimetlere bakılınca; gerçek yokluk yoktur; suri ve muakkat bir yokluk vardır. Zira varlığın kaynağı Allah'tır. O varsa her şey vardır.

İkinci cihette bakılınca, nimet ölmüyor, belki tamamen yok oluyor. Geride, yokluğun verdiği elem ve kederler kalıyor. Zira zeval-i lezzet, elemdir. Münimi kabul etmediği için, onu düşünmenin lezzetinden de mahrum kalıyor. Musibetlere Allah hesabına bakılırsa, elemi, bir zaman sonra gider, yerine lezzeti kalır. Zira zeval-i elem, lezzettir..

Lezzetlerin her türlüsü buna dahil mi, neden haram lezzetler denilmemiş?

Burada zımni olarak haram lezzetler olduğunu anlıyoruz. Günah tabirinden, haram lezzetler olduğu anlaşılmaktadır. Şu var ki, yediğimiz, içtiğimiz her şeyden sual olunacağız. Zahiren helal olanların dahi bize zor anlar yaşatacağını hadislerin rivayetlerinden anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, şükrü eda edilmemiş ve israf edilmiş nimetler dahi günahlarlardan hissedardırlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

laedri_86

ABİLERİM ALLAH RAZI OLSUN RİSALE_İ NURA CANIM FEDA..İNSANLARA SEVDİRME YOLUNDA ÇOK KATKINIZ OLDU RAHMAN'A EMANET OLUN

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek

MESNEVİ NURİYE-KATRE-HATİME-2.Nükteye bakarsak mesele daha kolay anlaşılıyor.Nimetlere iki farklı açıdan bakılır.1.Nimetden, Nimeti verene ulaşıp O na minnet duyup şükür etmek 2. Bütün nazarı nimete verip ömrünü nimete hasredip MÜNİMİ HAKİKİYİ unutmak. 
***Birinci şekilde nimet kaybolsa bile ruhu kalır. Yani o ruh bir çeşit nura inkilap eder. Nimeti vereni hatırlatır. ebedileşir.EBEDİ BİR NUR olur.Çünkü Nimeti veren ÖYLEDİR.
**** İkinci şekilde nimet kaybolunca sadece ''NEFSİ OKŞAYAN HATIRALARI KALIR.'' Nimeti verenedeğilde , Bütün nazarlar ,Nimetten hasıl olan lezzete hasredileceğinden ELBETTE lezzet kaybolacak ancak bir sis -duman nevinden olan hatırası NEFSE hitap edecektir. NEFSE HİTAP EDEN lezzet MÜNİMİ HAKİKİYİ unutturduğu için GÜNAHLARA inkilap eder. 

Kalınız SAĞLICAKLA VE HAYIRLAR İLE.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...