"Hâlbuki semavat ve arzın Hâlıkının ahkâm-ı İlahiyesinde tasarruf ve ibadının ibâdâtına müdahale o Hâlıkın izn-i manevisi olmazsa, o tasarruf, o müdahale merduttur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın kitabı üzerinde içtihad yapılacağı zaman, yine Allah’ın tespit etmiş olduğu usul ve çerçeve içinde yapılması gerekir. Allah’ın belirlemiş olduğu usul ve çerçevenin dışına çıkılarak yapılan bütün içtihatlar batıl ve merduttur.

Hâlıkın izn-i manevisinden maksat; Kur’an ve sünnetin belirlemiş olduğu usul içinde içtihad etmektir.

Kur’an ve sünnetin dışına çıkarak, akıl ve felsefeyi merkeze alarak yapılan içtihatlar semavi değil, arzidir. Yani haricî ve yabani usuller ile dinin ana kaynaklarını izaha kalkmak, İslam usulü açısından caiz değildir.

İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet b. Hanbel gibi müçtehitler, Kur’an ve sünnetin tayin etmiş olduğu usul içinde içtihad etmişler ve ümmet nezdinde de muteber müçtehitler olmuşlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...