"Hâlbuki semâvât ve arzın Hâlıkının ahkâm-ı İlâhiyesinde tasarruf ve ibâdının ibâdâtına müdahale o Hâlıkın izn-i mânevîsi olmazsa, o tasarruf, o müdahale merduddur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın kitabı üzerinde içtihat yapılacağı zaman, yine Allah’ın belirlemiş olduğu usul ve çerçeve içinde yapılması gerekir. Allah’ın belirlemiş olduğu usul ve çerçevenin dışına çıkılarak yapılan bütün içtihatlar batıl ve merduddur.

Hâlıkın izn-i mânevîsinden maksat; Kur’an ve sünnetin belirlemiş olduğu usul içinde içtihat etmektir.

Kur’an ve sünnetin dışına çıkarak, akıl ve felsefeyi merkeze alarak yapılan içtihatlar semavi değil arzidir. Yani harici ve yabani usuller ile dinin ana kaynaklarını yorumlamaya kalkmak, İslam usulü açısından caiz değildir.

İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Evzai, İmam-ı Ahmet Bin Hanbel gibi müçtehitler, Kur’an ve sünnetin belirlemiş olduğu usul içinde içtihat etmişler ve ümmet nezdinde de muteber müçtehitler olmuşlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...