"Hâlis hudut verildiğinden, tam intizam-ı ilmî ve irade kanunu içindedirler." Kanser hücreleri sınır tanımıyor mesela, burayı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem nasıl ki, intizam sırrıyla bir koca sefine veya tayyareyi bir parmağı düğmesine dokunmakla harekete getirmesi, bir saatin zembereğine anahtarla parmak dokunmasıyla harekete girmesi derecesinde kolay ve rahattır. Aynen öyle de ilm-i ezelînin düsturlarıyla ve hikmet-i sermediyenin kanunlarıyla ve irade-i Rabbâniyenin küllî cilveleri ve muayyen usulleriyle her şeye küllî ve cüz'î, büyük-küçük, az-çok bir mânevî kalıp, bir hususi miktar, bir hâlis hudut verildiğinden, tam intizam-ı ilmî ve irade kanunu içindedirler."(1)

Afiyeti veren Allah olduğu gibi, hastalığı veren de Allah’tır. Yani insan bedenindeki sistemi ve düzeni sağlayan Allah olduğu gibi, bu sistem ve düzen bozup hastalığı yaratan da Allah’tır. Hastalıkların verilme sebebi de Şafi ismi gibi bir çok isimlerin tecelli ile tezahür etmek istemeleridir.

Ayrıca insanın ölmesi de bir kuraldır, bir sistem ve bir düzendir. Hastalıklar da bu kural ve düzenin bahane ve gerekleridir. Yani kanser ve benzeri hastalıklar olmasa ölüm nasıl olacak. Bu sebeple, kanser hücrelerin vücudun genel işleyişini bozup sistemden huruç etmeleri İlahi bir tasarruf ile olmaktadır. Yani bedenin genel düzeni nasıl bir İlahi tasarruf ise, bu genel düzenin bozulması da İlahi bir tasarruf ile olmaktadır.

Kanser hücrelerinin sistemi bozması tesadüfen olmuyor. Bu zamanda insan nüfusunun artması ve beslenme alışkanlıklarının doğallıktan çıkıp endüstriyel bir şekle dönüşmesi, kanser vakalarının artmasına sebebiyet vermiştir. Allah bu vakaları artırırken, elbette insanın suistimalini de dikkate almaktadır. Çünkü insanın imtihan dünyasında iradesinin de bir etkisi bulunuyor. Yani insanın pis eli bir yere bulaşırsa oradaki genel düzenin olumsuz anlamda değişmesine sebebiyet verebiliyor. Allah da buna ceza olarak hastalıkları ziyadeleştirebiliyor.

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...