"Harab-ı dünya ile gurubundan sonra, haşrin sabahında bâki bir surette tulû edecektir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kıyamet sadece insanların değil, dünya hayatının da ölümü, sona ermesidir. Harap olan dünyada hiçbir canlı kalmayacağından, dünyanın manevî güneşi olan hayat da batmış, ortadan kaybolmuş olacaktır. Geceden sonra sabahı getiren kudret, dünyanın harap olmasıyla yeni bir hayat başlatacak, insanların mahşer meydanına toplanmalarıyla hayat yeniden doğmuş gibi olacaktır.

“Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar ma’kul ve lâzım ve kat'î ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o kat'iyettedir.” (9. Söz)

İnsanın nutfede başlayan yolculuğunun kabirle son bulması gibi, bu âlemin de bir ilk noktadan başlayan yolculuğu insanın yaratılmasıyla kemale ermiş oluyor. Bu kemalden sonra zevale meyletme başlamıştır. Kıyametin kopmasıyla dünya hayatı da son bulacaktır.

Yıkılan bu âlemin yerine ebedî bir âlemin yaratılmasına hiçbir mâni yoktur. Kudret sonsuzdur; hikmet, adalet, rahmet de bunu iktiza etmektedir. Böyle bir âlemin yaratılacağı bütün semavî kitaplarda haber verilmiş ve bütün peygamberlerce müjdelenmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...