"Hareket etmeyen masnuat ise, nebâtattan nücum-u sevâbite kadar, birer mühr-ü vahdâniyet hükmündedirler ki, bulunduğu mekânı, kendi Sâniinin mektubu olduğunu gösterirler..." Bu ifadelere göre yıldızlar sabit mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, müteharrik her bir şey, zerrattan seyyârâta kadar, kendilerinde olan sikke-i samediyet ile vahdeti gösterdikleri gibi, harekâtlarıyla dahi, gezdikleri bütün yerleri vahdet namına zaptederler, kendi Mâlikinin mülküne ithal ederler."

"Hareket etmeyen masnuat ise, nebâtattan nücum-u sevâbite kadar, birer mühr-ü vahdaniyet hükmündedirler ki, bulunduğu mekânı, kendi Sâniinin mektubu olduğunu gösterirler. Demek herbir nebat, herbir meyve birer mühr-ü vahdaniyet, birer sikke-i vahdettirler ki, mekânlarını ve vatanlarını, vahdet namına, Sânilerinin mektubu olduğunu gösterirler."

"Elhasıl, her bir şey, hareketiyle bütün eşyayı vahdet namına zapteder. Demek bütün yıldızları elinde tutmayan, bir tek zerreye rab olamaz." (1)

Burada Üstad, mevcudatı hareket eden ve etmeyen şeklinde iki sınıfa ayırıyor. Hareket eden mevcudat; ekseri olarak masnuatın yani; sanatlı mahlukların mesken ve mekanları olan galaksi ve yıldızlardır. Hareket etmeyen mevcudat ise masnuatlardır. Yani; bitki ve yıldızlar üstünde tecelli eden nakış ve sanatlardır ki, bunlar bulunduğu mekanı yani mahallini, Allah namına ve hesabına zapt ediyorlar. Allah’ın birliğini o mekanda ilan vazifesini görüyorlar.

Bitki mekandır, bitki üstündeki nakış ve sanat ise masnuattır. Bitki hareket eder yani; değişip dönüşür ama, sanat ve nakış sabittir. Yıldız mekandır hareket eder ama; üstündeki nakış sabittir değişmez.

Yıldızın hareketi mekan bakımındandır, yani mekan olarak sürekli hareket edip dolaşır, gittiği yeri Allah namına zapt eder. Bitkinin hareketi ise; boyut değiştirmek şeklindedir, yani vazifesi bitince ölür, başka alemlerde levha olarak varlığını idame ettirir, kader levhalarında olduğu gibi. Yoksa yıldızlar, mekan bakımından hareket halindedir, Üstad'ın ibarelerine dikkat ile bakılırsa; sabitlik manası yoktur.

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Birinci Mevkıf (Haşiye)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...