"Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyede gitmediğinden, mezhepler taaddüt etmiştir." Toplumun bir seviyeye gelmesi ne anlama gelir ve bu mümkün müdür?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Toplumun her açıdan bir seviyeye bir tarza bir yaşam biçimine ulaşması, fıtrat açısından mümkün değildir. Çünkü iklim, coğrafya ve buna bağlı yaşam şartları insanları bir tarzda bir biçimde birleştirmez.

Mesela, deniz kenarında yaşayan bir toplumun gelenek ve göreneklerinde denizin büyük bir etkisi bulunurken, dağlık bölgede yaşayan insanların beslenme, geçinme alışkanlıklarında da sarp dağların yaşam zorlukları etkili oluyor.

Bu iki toplumu aynı seviyede bir yaşam şekline sokabilmemiz için, deniz ve dağ faktörünün ortadan kaldırılması gerekiyor.

Çöller, stepler, kutuplar, ormanlar da ayrı ayrı yaşam formları meydana çıkarıyor.

Mesela, çölün kısıtlı gıda kültüründe çekirge yemek gayet doğal ve lezzetli bir durum iken, başka bir yerde başka bir kültür formunda bu gayet iğrenç karşılanabiliyor.

Aynı iklim aynı coğrafya ve aynı yaşam şartlarını oluşturmak ne kadar mümkünse, aynı yaşam biçimi aynı gelenek ve aynı kültürde birleşmek de o kadar mümkündür. Bu nispeten metropollerde ve büyük şehirlerde sağlanabilir, ama diğer yaşam formlarında bu mümkün değildir.

Hak olan farklı mezheplere, farklı yaşam biçimlerini destekleyen ve onlara kolaylık sağlayan bir ilahi rahmet nazarı ile bakmak gerekiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...