Hava ile toprak zerrelerinde nasıl bir hususiyet görmekteyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hava ile toprak, tab'an ve fıtraten biribirine muhalif unsurlardır. Hava, toprağa nispeten daha latif ve yumuşak bir unsurdur. Bu yüzden ince ve girilmesi zor yerlere sirayet edebilir. İnsan akciğerine, oradan da gözeneklere girip vazife yapması gibi.

Ama toprak kesif ve katı olmasından, ince ve latif yerlere giremez. Mesela akciğere, topraktan bir zerre girse, insanı öldürür. Bu yüzden hava zerreleri ile toprak zerreleri arasında fıtri bir fark vardır.Toprak zerreleri toprak unsuru gibi kesif ve katı, hava zerreleri ise hava gibi latif ve incedir.

Ama her iki zerre de aciz ve cansız olmasından, kendinden hasıl olan işleri ve hikmetleri omzunda taşıyamaz ve o işlerin ve hikmetlerin mutasarrıfı olamazlar. Yani her zerre, acizlik ve cansızlık dili ile tevhide sadık şahitlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...