"Hayatın süzülmüş en sâfi hülâsası olan, şuur ve akıl,.." Şuur ve aklın hayattan süzülmesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın kâinattan süzülmesi, bizim anladığımız gibi bir şeyin maddesinin sıkıldıktan sonra çıkan nektarı manasında değildir. Hepsi cansız olmakta birleşen elementler âleminden ilk olarak bitkiler yaratılıyor. Bitkilerin cansız eşyadan üstün vasıflarla donatılması bir nevi süzülmedir. Hayvanlar âleminin de bitkiler âleminden çok ileri derecede özelliklere sahip kılınması ayrı bir süzülme gibidir.

Bu süzmeler ve tekâmül ettirmeler akıl sahibi bir canlı olarak insanın yaratılmasıyla kemalini bulmuş ve “insan kainat ağacının en son ve en mükemmel meyvyesi” olmuştur.

Akıl kuvvesi kâinatta tezahür ve tecelli eden hikmet ve mana pırıltılarını okudukça Allah’ın Hakîm, Alîm, Mürid gibi isimlerini tezekkür etmiş olur.

“Akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar." (6. Söz)

Kâinat hayata, hayat da akıl ve şuura göre tanzim edilmiş ve ona hizmet ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...