"Hazret-i Ali'ye (ra) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti; şahsi kemalit ve mertebesi noktasından. İkinci cihet, Âl-i Beyt'in şahs-ı manevisini temsil ettiği noktasındandır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz. Ali Efendimiz (ra) şahsi makam ve mertebe açısından ilk iki halifeye yani Hz. Ebu Bekir ve Ömer (ra) efendilerimize yetişemiyor. İlk iki halife şahsi fazilet ve manevi merbete açısından Hz. Ali Efendimiz (ra)'den daha üstün ve daha faziletli bulunuyor.

Hz. Ali Efendimiz (ra)'in bir de Ehl-i beyti temsil etme ve simgesi olma ciheti var. İşte bu cihet itibari ile Hz. Ali Efendimiz (ra) Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (ra) efendilerimizden daha üstün ve daha faziletlidir. Çünkü Ehl-i beytin şahs-ı manevisi Resul-i Ekrem (asm)'ın bir nevi manevi şahsiyetini temsil eden yüce bir makamdır. Hz. Ali Efendimiz (ra) de bu makamın en büyük temsilcisi olduğu için manen daha parlak görünüyor.

Şialar bu inceliği kavrayamadığı, yani şahsi makam ile umumi ve küllî makamı birbirine karıştırdığı için Hz. Ali Efendimizi (ra) her konuda üstün görüyorlar. Ehl-i sünnet ise küllî makamla şahsi makamı ayrı ayrı görüyor ve ona göre değerlendiriyor. Bir devlet başkanı, devlet makamındaki kimlik açısından çok güçlü ve zengindir; çünkü onun arkasında devletin bütün imkânları ve askeri gücü bulunuyor. Ama aynı devlet başkanı o makamdan indiğinde, şahsi hüviyeti açısından çok güçsüz olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...