"İşte, ey bedevî göçerler ve ey inkılâp softaları!" Burada ne kastediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey Türkler ve Kürtler! Acaba şimdi bir miting yapsam, sizin bin sene evvelki ecdadınızı ve iki asır sonraki evlâtlarınızı şu gürültühâne olan asr-ı hâzır meclisine dâvet etsem; acaba sağ tarafta saf tutan eski ecdadınız demeyecekler mi: 'Hey mirasyedi yaramaz çocuklar! Netice-i hayatımız siz misiniz? Heyhât! Bizi akim bir kıyas ettiniz, bizi kısır bıraktınız.'"

"Hem de sol tarafında duran ve şehristân-ı istikbâlden gelen evlâtlarınız, sağdaki ecdatlarınızı tasdik ederek demeyecekler mi ki: 'Ey tembel pederler! Siz misiniz hayatımızın suğrâ ve kübrâsı? Siz misiniz şu şanlı ecdadımızla bizi rapt eden rabıtamızın hadd-i evsatı? Heyhât! Ne kadar hakikatsiz ve karıştırıcı ve müşağabeli bir kıyas oldunuz!'"

"İşte, ey bedevî göçerler ve ey inkılâp softaları! (Sonradan ilâve edilmiştir.) Manzara-i hayal üstünde gördünüz ki, şu büyük mitingte iki taraf da sizi protesto ettiler."(1)

"Bedevi göçerler" tabiri ile Kürt aşiretlerini kastediyor ki, bu aşiretler eskinin etkisinde kalıp yeni hali anlamamışlar. Yeniliğe karşı çıkan, yeni dönemin ruhunu kavramaktan aciz kalan demek.

"İnkilap softaları" ise, daha ziyade yeni dönemin zararlı fikri akımlarına kapılıp, İslami değerlere yabancılaşan ve yenilikçiliği din dışı yollarda arayan Jön Türk hareketidir. Bunlar dinde lakayt ve Batı'nın menfi habis ruhunu körü körüne taklit etmeyi gelişme ve ilerleme olarak görüyorlar.

Üstada göre ideal olan Müslüman tipi, mazi (Asr-ı saadet) köküne sarılan, ama şimdiki zamanı da geçmişe bina edip müspet yeniliklere açık olanlar olarak görüyor. Risale-i Nur hareketinin özü de budur. “Eski hâl muhal ya yeni hâl ya izmihlal.” ifadesi de bu inceliğe işaret ediyor.

Eski hâl saltanat ve otoriter yönetim şekilleridir. Üstadımız, bu yönetim şekillerinin artık bu asırda geçerli olmayacağını açık bir dil ile ifade etmektedir.

Yeni hâl ise, cumhuriyet ve demokratik yönetim şeklidir. Ki bu asırda artık bunun dışında bir rejim aramak safsata ve izmihlal olacaktır.

"İzmihlal" kelime olarak bozulup gitmek, perişan olmak, yok olmak, görünmez hâle gelmek gibi anlamlara geliyor. Otoriter ve diktatör rejimlerle yönetilen İslam aleminin perişan ve görünmez (Müslümanların siyasi ve askeri açıdan etkisiz olması) hâli buna şahittir.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...