"Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibâa beşeri sarihan teşvik eder. Öyle de, şu elindeki san’at-ı âliyeye ve tıbb-ı Rabbânîye remzen tergib ediyor." cümlesinde, Hz. İsa'nın hangi ahlakına teşvik vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada özel bir davranışa işaretten daha çok, bir peygamberin genel ahlakı nazara verilmektedir. Nitekim bu kaide bütün peygamberler için geçerlidir. Yani Allah insanları bütün peygamberlerin ahlakına ittibaı emrediyor.

"Ahlak-ı ulvi" ifadesi, genel bir ifadedir ve bütün peygamberler için bu ifade kullanılabilir. Ancak cümlenin devamında ise, maddi ilimlerden tıp ilmine bir teşvik vardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...