"Hem âkıbeti görmeyen ve hazır zevke müptelâ olan insandaki nebâtî ve hayvânî kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki, akıl ve kalb gibi letâif-i insaniyeyi insaniyetkârâne ve âkıbet-endişâne olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar." İzahı?

Soru Detayı

"Hem âkıbeti görmeyen ve hazır zevke müptela olan insandaki nebatî ve hayvanî kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki akıl ve kalp gibi letaif-i insaniyeyi insaniyetkârane ve âkıbet-endişane olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nebatî kuvveler, insanın bir bitki gibi büyüyüp gelişmesine hizmet eden kuvvelerdir. Meselâ buna hizmet eden yeme içmeye yönelik açlık, susuzluk ve iştahlar bu sınıftandır.

Hayvanî kuvveleri ise, kuvve-i şeheviye-i behimiye tabirinden de anlaşıldığı gibi, başta şehvet duygusudur. Kuvve-i gadabiye, yani öfke ve gadab duyguları da hayvanî kuvvelerdendir.

İnsan, bitkilerle ve hayvanlarla ortak yönleri olan bir canlıdır. Bitkilerdeki beslenme, büyüme ve üreme kuvveleri hayvanda ve insanda da vardır. Hayvanlarda bulunan ve insanlarla ortak olan üç kuvve vardır: Şehvet (hayatının yemeye içmeye ve neslinin devamı için karşı cinse arzu duymak), gadap (kendine zarar verecek şeyden kaçma veya zararlı şeyi bertaraf etme eğilimi ) ve akıl (iyiyi ve kötüyü, faydalıyı ve zararlıyı fark etme kabiliyeti) kuvveleri vardır.

Bütün bu kuvveler hayatın devamı için gerekli olan şartlardır. Fakat insanda bu kuvveler imtihana medar olmak için sınırsız bırakılmıştır. Bu nebatî ve hayvanî hissiyat ve kuvveler, bazen o kadar kabarmakta ve şişmektedir ki, akıl, kalp ve ruh gibi insanî taraflarımıza galip gelebilmektedir. Bu yüzden insan inanılmaz hırs, ihtiras ve tutkuların ve akıl almaz öfke, nefret ve zulmün esiri olabilmekte ve akıldan mahrum bir canavar gibi davranabilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...