"Hem, haşir gelmezse, kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kâinatın bütün muhakkak mânâları bozulur ki, hiçbir cihet-i imkânı olamaz. Ve o ihtimal, bu kâinatın vücudunu inkâr gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İçinde bulunduğumuz kainat, ahiret alemi ile anlam kazanacak şekilde tasarlanmış. Mesela, araba ile benzin arasında nasıl bir gereklilik ve anlam ilişkisi varsa, kainat ile ahiret arasında da benzer bir gereklilik ve anlam ilişkisi vardır. Araba benzine, benzin de arabaya nasıl işlerlik kazandırıyor ise; kainat ile ahiret arasında da aynı işlerlik ilişkisi hakim. Benzin olmadan araba nasıl atıl ve anlamsız oluyor ise, ahiret olmadan da kainat aynı şekilde atıl ve anlamsız olur.

Mesela, insandaki aşk-ı beka duygusu araba iken, ahiret ise bu duyguyu işler hale getiren benzin gibidir. Ahiret olmaz ise insanın en önemli bir duygusu olan aşk-ı beka karşılıksız ve hikmetsiz kalır, yani bir cihetle manası bozulur.

Kainatta hükmünü en ince noktasına kadar nüfuz ettirmiş İlahi isim ve sıfatlar, şayet ahiret inşa edilmez ise; havada kalıp manasızlaşacaktır. Mesela, müspet anlamda kainatın her yerinde tecelli eden "adalet" sıfatı, zalim ile mazlumun müsavi bir şekilde bu dünyadan göçüp gitmesine müsaade edip, sonra mahşerde bunları yargılamaz ise; o zaman "adalet" sıfatının kainattaki tecellileri anlamsız ve hikmetsiz oluverir. Örnekleri çoğaltmak mümkün...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...