"Hem mahlukatın en hassas ve nurani taifesi olan ehli keşf ve velayetin ittifakıyla, zevk ve şuhuda istinad ederek bir Cemil-i Zülcelalin cilvesine tecellisine mazhar olduklarını..." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hassas kelimesi akıldan ziyade kalbe bakmaktadır. Bu büyük zâtlar, kalblerine Allah sevgisinden başka bir sevginin hâkim olmaması için çok hassas davranmışlardır. Allah’a ibadette, O’nun yasaklarından sakınmakta ve güzel ahlakta ilerleyen bu bahtiyar cemaatın kalbleri tahkikî iman ve muhabbetle nurlanır.

Bu mümtaz zatlardan bir misal: Üstad Hazretleri Abdulkadir-i Geylanî hazretlerinin yerde iken arşı temaşa ettiğini beyan ediyor.

Avam insanların inandıkları iman hakikatlerini, velayet derecesine çıkmış büyük insanlar gözleri ile görüp, ruhları ile zevk etmişler.

Allah sonsuz cemalinin tecellilerini kâinat sarayında teşhir ve ilan etmiş, kalbi, velayet makamında olan milyonlarca evliya da bu ilana, aşk-ı İlahî ile mukabele etmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...