"Nefs-i emmareniz, kıyas-ı binnefs cihetinde, suizan noktasında sizleri aldatmasın; Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, kardeşlerim, dikkat ediniz, sizin nefs-i emmâreniz, kıyas-ı binnefs cihetinde, su-i zan noktasında sizleri aldatmasın, Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin."(1)

Risale-i Nur'un tahkikî iman dersleri nefsi terbiye ve ıslah ediyor. Lakin imtihan ve terakkinin devam edebilmesi için, tasavvufi tabirle nefsin tamamen öldürülmemesi gerekiyor.

Bu sebeple ağır riyazet usulleri ile nefis öldürülmüş olsa bile ya da tahkikî iman dersleri ile te’sirsiz hâle getirilmiş olsa bile, Allah nefsin vazifesini devam ettirecek ikinci bir nefsi devreye sokuyor.

Üstadımız bu inceliği bahsin başında şöyle izah ediyor:

"Ben bir zaman enaniyetini bırakmış ve nefs-i emmâresi kalmamış büyük evliyadan şiddetli bir surette nefs-i emmâreden şikâyet ettiğini gördüm, hayrette kaldım. Sonra kat'î bildim ki, âhir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevabdar devamı için, nefs-i emmârenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir, mücahede devam eder. İşte o büyük evliyalar, bu ikinci düşmandan ve nefsin vârisinden şikâyet ederler."(2)

Bir kimse; "Ben Risale-i Nur okuyorum, ama nefsim bir türlü susmuyor ya da tamamen tesirsiz hâle gelmiyor" diye şüphe etmemeli. Nefsin susmaması İlahî bir imtihan ve âdet-i İlahîdir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...