"Hem o şuur-u imanî ile rikkat-i cinsiye ve şefkat-i akraba yüzünden gelen hadsiz teellümattan kurtulup hadsiz bir zevk-i ruhanî duydum." paragrafını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem o şuur-u imanî ile rikkat-i cinsiye ve şefkat-i akraba yüzünden gelen hadsiz teellümattan kurtulup hadsiz bir zevk-i ruhanî duydum. Çünkü, hayatımı ve bekamı maaliftihar onların tehlikelerden kurtulmaları için feda etmeyi fıtrî arzu ettiğim, başta pederlerim ve validelerim ve bütün neslî ve nesebî ve mânevî akrabalarım, Bâkî-i Hakikînin bekası ve varlığıyla mahvdan ve ademden ve idam-ı ebedîden ve hadsiz elemlerden kurtulup o hadsiz rahmetine mazhariyetlerini şuur-u imanî ile hissettim. Ve medar-ı gam ve elem olan cüz'î ve tesirsiz şefkatime bedel, nihayetsiz bir rahmet, onlara nezaret ve himayet ettiğini duydum, hissettim. Bir valide veledinin lezzetiyle, zevkiyle, rahatıyla zevklenmesi gibi, ben de o bütün şefkat ettiğim zatların, o rahmetin himayeti altındaki necatlarıyla ve istirahatleriyle zevklendim ve ferahlandım ve çok derin şükrettim."(1)

Akraba ve yakınlara gelen sıkıntı ve musibetlere insan iman şuuru ile bakmaz ise, insana büyük azap ve acı verir. Zira insan diğerkâmdır. Yani başkaların saadetleri ile mutlu olurken, acıları ile de mutsuz olur.

Allah, dinî olamayan maddi musibetleri hem imtihan hem de gaflet ve dalalete gitmekte olan insanları ikaz ve ihtar için verir. Şayet insan bu musibetleri iyi değerlendirir ve dersler çıkarabilir ise, maddi zarara ve sıkıntıya bedel, çok manevi fayda ve kazançlar elde edebilir. Musibetler insanı hem ebedi tehlike olan küfür ve inkar bataklığından kurtarıyor, hem de cennette çok büyük servet ve mülkler edinmesine vasıta oluyor. Bu yüzden musibet ve hastalıklar görünüşte çirkin ve sıkıntılı da olsa, hakikatte güzel ve ferahlatıcıdırlar.

Hem bu gibi musibetler sabırla ibadet hükmüne geçip, bir cihetle manevi olarak imana hizmet gibi, insana manevi kazanç verir. İnsan maddi sıkıntıdan dolayı yapamadığı hizmeti bu sıkıntıya sabretmek ile kazanır.

İşte imanın verdiği bu bakış açısı, musibetlerin verdiği acı ve azabı hafifletip izale ediyor. Ayrıca onlar ölmekle hiçliğe ve yokluğa gitmiyorlar; imanın verdiği ışık ile ölüm onlar için ebedi bir saadetin başlangıcı oluyor. Bu da insana müthiş bir neşe ve sevinç veriyor.

(1) bk. Şualar, Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
''başta pederlerim ve validelerim'' çoğul kullanılmasının hikmeti nedir?dedeler vs. mi kasddediliyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Üstadımız seyyid ve şerif olması hasebi ile pederlerim ve validelerim ifadesi ile o mübarek soy zincirine göndermede bulunuyor denilebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...