"Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şayet kişi, işlediği günahları tövbe ve istiğfar ile imha etmez ise, işlenen o günahlar kalbin beyaz ve nurani yapısını siyahlandıra siyahlandıra, en sonunda imana kabiliyet kalmayacak bir şekle ve kıvama getirir ve Allah’a düşmanlık kaçınılmaz hâle gelir.

Nefis günahların müptelası ve tiryakisi, Allah’ı da günahlara engel bir tehlike addetmeye başlar. Hâl böyle olunca müptela olduğu günah hesabına önce Allah’a düşman olma, sonra da Allah’ı inkâr etme meyli ve arzusu insanda oluşur ki, günahın içindeki "küfür tohumu" da bu anlamdır.

Yani günah ile küfür arasında kuvvetli bir bağ vardır. Şayet günah tövbe ve istiğfar ile imha edilmez ise, bu bağ bir şekilde küfre incirar eder. Bu sebeple günahlar hakkında dikkatli ve hassas olmak ve takvaya önem vermek gerekiyor.

Peygamber Efendimiz (asm), bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar:

“Günah ilk defa işlendiğinde kalpte siyah bir leke olur. Eğer sahibi pişman olur, tövbe ve istiğfar ederse kalp yine parlar. Etmez de günahı tekrarlarsa, o leke de artar, arta arta bir dereceye gelir ki, leke bir kılıf gibi bütün kalbi kaplar. Mutaffifin Sûresinde zikredilen, 'Kellâ bel râne alâ kulubihim.'(Mutaffifîn, 83/14) âyetinde zikredilen 'râne' bunu ifade ediyor."(1)

“Hayır! Gerçek öyle değil! Onların yapageldikleri kötü işler, gitgide kalplerini paslandırmıştır. (onun için âhireti inkâr ederler.) (Mutaffifîn, 83/14)

Ayette de ifade edildiği gibi, insanın kalbindeki iman iyilik ve ameller ile kuvvetlenirken, kötülük ve günahlar ile de zayıflayıp inkara kadar gidebiliyor.

(1) bk. İbn-i Mace, Zühd, 29; Tirmizî, Tefsir-u Suret-i Mutaffifin/ 1.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...