“Her şeyin evvelinde ve ahirinde yazılıp tespit edilmesi” ne mânaya gelmektedir? Bu yazının keyfiyeti ile alakalı neler söylenebilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir ağacın bütün hususiyetleri çekirdeğinde önceden yazıldığı gibi, ağaç teşekkül edip meyve verdiğinde de onun bütün hâsiyetleri meyvelerinde ve çekirdeklerinde yazılıyor. Bu yazma, bildiğimiz mânâda kalemle, mürekkeple yazmaya benzemez. Bizim bir hâdiseyi hafızamıza almamız da bir çeşit yazmadır, onun da kalemle ve mürekkeple alâkası yoktur. Çekirdekteki bütün yazılar genetik şifreler halindedir. İnsanın da nutfesinde bütün organlarının yerleri, şekilleri yazılı olmakla birlikte, ondaki genetik şifrede hiçbir organın şeklini bulamayız.

Bu yazma işi hikmet dünyası olan bu âlemde Allah’ın bir kanunudur. Bu kanunla birçok İlahi icraat yapılmakta, böylece yine birçok İlahî isim tecelli etmektedir. Ağacın bütün meziyetlerini çekirdekte toplamak ayrı bir İlâhî sanat olduğu gibi, çekirdeği açmak, büyütmek, ağaç haline getirmek, ondan çiçekler, yapraklar meyveler çıkarmak da ayrı sanat mucizeleridir ve bunların her birinde ayrı isimler tecelli eder.

Ahiret kudret âlemi olduğundan orada bu mânada bir yazma söz konusu değildir. Her şey bir anda ve son şekliyle meydana gelir. Bu da ayrı bir İlahî sanattır, bunda da ayrı esmâ tecelli etmektedir.

Eşya yaratılmadan önce de Allah’ın ilminde mevcut idi. Bu ilmî vücutlara “mahiyet” deniliyor, yaratıldıklarında ise “hakikat” oluyorlar. İşte mahiyetlerin ne İlahî ilimdeki yazılmaları ne de yaratılma safhasında kâinat sayfasında kudret kalemiyle yazılmaları bildiğimiz yazı cinsinden değildir. Mesela, Allah’ın insan yazması ile insanın bir kâğıda insan yazması birbirinden sonsuz derece farklıdır. Allah insanı yaratmakla zemin sayfasında insan kelimesini yazmış olur.

Bu yazıların levh-i mahfuzda kaydedilmeleri de bildiğimiz kayıtlara benzemeyen ayrı bir kayıttır. Bunun en güzel misali, insanın başından geçen hâdiselerin onun hafızasında kaydolmasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...