Block title
Block content

"Heyhât! Âlemin her halinde hayr-ı mahz olamaz. " İnsanlar açısından bu cümleyi nasıl açıklarız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinatta her şeyin yüzde yüz oranında hayır olması mümkün değildir. Çünkü Allah az da cüzi de olsa şerri de yaratmıştır. Mesela, yağmurun kahir ekseriyeti hayırdır, ama yağmurdan zarar gören şeylerde vardır; tabi bu zarar görenler azınlıkta ve cüzidir.

İnsanların yaratılışında hayır çoğunlukta ve galiptir, ama insanlar potansiyel bazı şerleri suiiradesi ile seçerek, cüzi şerlerin ortaya çıkmasına da sebep olabiliyorlar. Bu sebeple kâinatın en önemli ögesi olan insan da hayr-ı mahz, yani yüzde yüz oranında hayır değildir.

Diğer bir mana olarak insan mutlak hayrı üzerinde gösteremez, çünkü insanda nefis ve şeytan gibi düşmanlar buna fırsat vermez. Bu yüzden hiçbir kul hayr-ı mahz olamamış ve olamayacak da. Bu hususta peygamberler bile zelle gibi cüzi hatalara maruz kalmışlar. Dolayısı ile hay-ı mahz unvanına sadece ve sadece Allah sahiptir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...