"Hiçbir fâsık yoktur ki, salih olmasını temenni etmesin ve âmirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey bedbaht, fâsık adam! Fâsıkların kesretine bakıp aldanma ve 'Ekseriyetin efkârı benimle beraberdir.' deme. Çünkü fâsık adam, fıskı isteyerek ve bizzat talep edip girmemiş; belki içine düşmüş, çıkamıyor. Hiçbir fâsık yoktur ki, salih olmasını temenni etmesin ve âmirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin. İllâ ki -el-iyâzü billâh- irtidat ile vicdanı tefessüh edip, yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın!"(1)

İman ettiği halde, imanın gereği olan ibadetleri yeterince yaşamayan günahkar Müslümanlara fasık denir. Fasık, ekseri olarak gittiği günahlı yoldan memnun değildir. Lakin o günahların içine düşüp nefis ve iradesine tam hakim olamadığı için, bir türlü o günahlı yolu terk edemiyor. Kalbi ve vicdanı feveran ettiği halde nefis ve şeytan o yolda onu sevk ediyor. Bu sebeple fasık bir Müslüman kalben ve vicdanen hakkın yanındadır ve hakkın yükselmesini arzu eder, lakin nefis ve şeytan onu fiilen günahların içinde boğuyor.

Öyle ise günahkarların çokluğuna bakıp, "Bunlar halinden memnun ve doğru yol budur." demek müthiş bir aldanmadır. Günahkarların büyük bir kısmı günah çukuruna düşmüş çıkamıyor ve o hallerinden de memnun değiller. Hiçbir ayyaş evladına "Oğlum bak ben içiyorum, sen de iç!.." demez. diyen yılan tabiatlı insanlarda çok nadir bulunur. Öyle ise kimse severek ve vicdanen rahat bir şekilde günahta gitmiyor.

Yukarıdaki gerekçelerden dolayı her günahkar Müslüman takva ve salih amel işleyen Müslümanları sever ve onlar gibi olmayı arzular. Bu çerçevedeki insanlar başlarındaki amir ve idarecilerin de salih ve müttaki kullar olmasını isterler.

Mesela günahkar bir vali tarafından idare olunmak istemezler. Kendileri belki günah içindedirler, ama idarecilerinin kendi gibi günahkar olmalarını istemezler.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, Yedinci Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...