"Hikmet ve adalet-i İlahiye, şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş." Şeytanı yaratan Allah iken, vücuduna müsaade etmesi nasıl olur? Bir şeye müsaade vermek için fiilin ve talebin başkasından gelmesi gibi bir anlam çıkmıyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Müsaade" ifadesi, şeytanın şer işleyebilecek yönüne ve yapmış olduğu şer telkinine "izin vermek" anlamında kullanılıyor. Çünkü zahir nazarda Allah'ın sonsuz merhameti çoğu insanın cehenneme gitmesine vesile olan şeytanın varlığına ve şerlerine müsaade etmemesi gerekirken, hikmet-i İlahi de imtihan gereği şeytanın bu yönüne müsaade etmektedir. Şeytanı yoktan var eden Allah'tır, ama şerri seçip şer telkinini isteyen şeytanın kendisidir. Bu duruma müsaade eden de Allah oluyor. Zira kainatta Allah’ın müsaade etmediği hiçbir şey gerçekleşemez.

"'Rabbim! Öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver.' dedi. Allah, 'Vakti (katımızda) bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın.' buyurdu. İblîs, 'Rabbim! Benim sapmama imkân verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara (günahları) şirin göstereceğim ve -aralarından senin samimi kulların hariç- onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım.'" (Hicr, 15/36-40)

Özetle şeytana verilen müsaade, şeytanın insanları yoldan çıkarma talebi oluyor, şeytanın yoktan var edilmesi değil.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...