"... Horhor toprağının kapıcısı olan kalenin başına takınız. Kapıcıya tenbih edeceğiz; bizi çağırınız..." Burayı nasıl anlamak lazım, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitâne Nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temâşâ eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tâhirler, Yûsuflar, Ahmedler ve saireler! Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, 'Sadakte' deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muâsırlarım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır. Biz, hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki: Mazi kıt'asına geçmek için geldiğiniz vakit, mezarımıza uğrayınız; o bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezartaşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Horhor toprağının kapıcısı olan kalenin başına takınız. Kapıcıya tenbih edeceğiz; bizi çağırınız. Mezarımızdan هَنِيئًا لَكُمْ (Ne Mutlu Size) sadâsını işiteceksiniz."(1)

Üstad Hazretlerinin o zaman diliminde dillendirdiği müjde ve muştularını, yine o zamanın ağır şartları altında ezilen ve boğulan akıllar kavramakta zorlanıyorlar. Üstad Hazretleri de o zaman insanlardan yüzünü çevirip nesli ati, yani gelecek zamanın insanlarına sesleniyor.

Horhor Medresesi Osmanlı eğitim sisteminin sembolik bir mezar taşı hükmündedir. Çünkü yeni rejimin en büyük icraatlarından birisi de tevhid-i tedrisat kanunu ile dini talim eden medreselerin lağvedilmesidir. Yani bu dönemler İslam açısından karanlık dönemlerdir.

Ama Üstad Hazretleri bu karanlığın ilelebet gitmeyeceğini, bir gün bu karanlığın son bulup onun yerine güzel ve baharlı günlerin geleceğini ifade ediyor. "Bahar" burada İslam eğitiminin yeniden ihya olup kalp ve gönüllerde yeniden yeşermesini temsil ediyor. Nur medreseleri de bahar hediyeleri oluyor. Horhor toprağının kapıcısı meşhur yekpare taştan ibaret olan Van kalesidir. Bizi ziyaret ettiğiniz her yerde, bizi ihlas ve samimiyetle aradığınız ve çağırdığınız vakitte bizi orda manen hissedebileceksiniz.

Tabi bu bahara nesli ati vesile olacak, Üstad Hazretleri de kabrinden bu kutlu nesle ne mutlu size diyecek.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...