"Hükûmet ve İstanbul çukurda bir havuzdur veya öyle olacaktır. Havuz ise, aşağıdadır. Fenalık sakîldir, yukarıya yuvarlanmaz; cehâletle cezb etmemek şartıyla... İyilik nurdur, yukarıya akseder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer siz insan olsanız, hükûmet ve İstanbul ve Türkler nasıl olsalar olsunlar, size fenalıkları dokunmaz, fakat iyilikleri gelir."

"Suâl: Neden iyilik gelsin, fenâlık gelmesin? İkisi arkadaştır."

"Cevap: Yahu! Dedik: Şimdi, hükûmet ve İstanbul çukurda bir havuzdur veya öyle olacaktır. Havuz ise, aşağıdadır. Fenalık sakîldir, yukarıya yuvarlanmaz, cehâletle cezb etmemek şartıyla. İyilik nurdur, yukarıya akseder."(1)

Memleketi yöneten ve idare edenler, yani hükümet bir havuz, toplum ise bu havuzu besleyen pınarlardır. Pınarlar sağlam ve temiz olurlarsa, havuz da ona göre şekillenir. Şayet pınarlar pis ve bulanık olursa, ondan meydana gelen havuz da ona göre pis ve bulanık olur.

Burada pınar etkileyen havuz ise etkilenendir. Doğal olarak havuzun pis ve sakil tarafı, sağlam pınara zarar vermez ve veremez denilmektedir.

Mesela, a şehrini yönetecek bir belediye meclisi seçilecek; şehrin sakinleri çok dindar ve müdakkik insanlardan oluşuyor. Bu meclisi seçerken de buna uygun duygu ve düşünceler ile seçiyorlar. Doğal olarak belediye meclisi şehrin dindar profiline uygun bir şekilde teşekkül edecektir. Faraza bu meclis zamanla bozulsa, topluma etkisi sınırlı olur ve bir sonraki seçimde giderler. Ama çok faydalı ve güzel işler yapsalar, bu toplumun güzel yapısını daha da pekiştirip sağlamlaştırır.

Yani iyilik ve güzellik nurani olduğu için aşağıdan yukarı yansır, ama kötülük ve çirkinlik kesif ve sakil olduğu için, aşağıdan yukarı yansıması çok zordur ya da çok sınırlıdır demektir.

İki arkadaş tabiri iyilik ile kötülüğün sürekli beraber zikredilmesine kinayedir.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...