Block title
Block content

Huruf-u Mukattaa Hakkında Bilgi Verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Huruf-u mukattaa: Kur’an-ı Kerim'de on dört surenin başında, on dört defa zikredilen, yirmi sekiz olan olan Arap alfabesinin en çok ve en fazla kullanılanların yarısıdır.

Üstadımız İşaratü'l-İ'caz'da; huruf-u mukattaa’yı Kur'an’ın icazına delil olarak kullanıyor.

Cenab-ı Hak o zamanın insanlarını; huruf-u mukattaadan teşekkül eden bir ayet dahi olsa onları; imtihana davet ediyor. Ve misil getirmenin de yolunu gösteriyor.

Kur'an-ı Kerim'de normal cümlelerden teşekkül eden ayetler olduğu gibi, az da olsa huruf-u mukattaadan teşekkül eden ayetler de mevcuttur.

Eğer benzerini yapmak mümkün olsa idi huruf-u mukattaadan meydana gelen ayetlere misil getirirlerdi.

Çünkü huruf-u mukattaaların vahid-i itibari olduklarından müsemmaları; yani herkesçe bilinen manaları yoktur. Bu sebeple müfessirler bu ayetlere muhtelif manalar vermişlerdir.

Dolayısıyla manası olmayan harfleri bir araya getirmekle, sadece lafza misil isteniyor.

Diğer ayetler ve manaları ise; terkib-i mezcidir. Yani kelimelerin, kelimelerden meydana gelen cümlelerin, cümlelerden meydana gelen konuların kendilerine ait özel bir manaları ve mevzuları vardır.

Mesela; çanak bir kelimedir, bir mana ifade eder. Kale başka bir kelimedir, başka bir manayı ifade eder. İkisini birleştirdiğimizde Çanakkale olur, Şehir ifade eder. İşte bu terkib-i mezcidir.

Bir de buna "şehitleri" de” kelime olarak eklersek; daha değişik ve ulfi bir mana ifade etmiş oluruz.” Ve terkib-i mezci zorlaşır ve daha kompleks hale gelir.

Bunlara misil getirmek manaları da düşünüleceğinden dolayı daha zor ve daha müşkildir.

İşte Cenab-ı Hak Bakara Suresi'ne (elif, lam, mim) gibi huruf-u mukattaa ile başlamasını Üstadımız özetle şöyle nazara veriyor.

"Sizlerden terkib-i mezci olan ve mana ifade eden; hikmetli ve maslahatlı olan zor ayetlere nazire ve benzer istemiyorum."

Hz. Muhammed (asv)’in -haşa- uydurduğunu iddaa ettiğini şu kitabın vahiyd-i itibari olan; yani manası, hikmeti ve maslahatı bilinmeyen, sadece zahiren sırf harflerden meydana gelen (elif, lam, mim) gibi bir ayete benzer getiriniz; diyor.

Harflerden müteşekkil ayetlere nazire getiremeyenler, diğerlerine kesinlikle misil getiremezler.

Yani, bir sineğin vücudundaki bütün cihazlarının bazılarının bir araya getirilmesi huruf-u mukattaadan meydana gelen ayetlere örnek ise; bir araya gelen organ ve cihazlara hayat vermek ise; terkib-i mezci olan diğer ayetlere örnektir. Demek ki hayatsız azaları bir araya getirmekte beşer aciz kalmış ise; o cihazların müsemması olan hayatı hiç veremez.

Bu örnekteki hayat; Kur'an’ın terkib-i mezci olan ayetlerindeki manalara işarettir. Ayrıca Cenab-ı Hak kolaylık olsun diye o zamanın insanlarına mücadelenin yolunu da gösteriyor.

Yani ben bu Kur'an’ı zahiren manası olmayan, bu sebeple itibari olan şu harflerden meydana getirdim. İşte size harfler. Eğer gücünüz varsa sizlerde bir ayet yapınız diyor. O zamanın edip ve belagat ustaları harfleri bir araya getirip huruf-u mukattaadan teşekkül eden (elif, lam, mim,..) gibi ayetlere misil getirememişler. Diğerlerinin benzerini yapmaları kesinlikle mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...