Hüsrev Ağabey’in Levh-i Mahfuza bakarak Tevafuklu Kur'an yazmasını nasıl değerlendirmeliyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Hazret-i Kur'ân'ı, Kur'ân-ı Azîmüşşanın kırk tabakadan her tabakaya göre bir nevi i'caz-ı mânevîsini göstermesiyle ve umum kâinata bakan kelâm-ı ezelî olmasıyla ve tefsiri olan Risale-i Nur'un Mu'cizat-ı Kur'ân'iye ve Rumuzât-ı Semâniye risaleleriyle ve Risale-i Nur gül fabrikasının serkâtibi gibi kahraman kardeşlerin ve şakirtlerin fevkalâde gayretleriyle Asr-ı Saadetten beri böyle hârika bir surette mucizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadığı halde, Risale-i Nur'un kahraman bir kâtibi olan Hüsrev'e 'Yaz!' emir buyurulmasıyla, Levh-i Mahfuzdaki yazılan Kur'ân gibi yazılması ve Kur'ân-ı Azîmüşşanın hak kelâmullah olduğunu ve bütün semâvî kitapların en büyüğü ve en efdali ve bir Fâtiha içinde binler Fâtiha ve bir İhlâs içinde binler İhlâs ve hurufatının birden on ve yüz bin ve binler sevap ve hasene verdiklerini hiç görülmedik ve işitilmedik pek güzel ve hârika bir sûrette târif ve ispat eden ve Kur'ân-ı Mûcizü'l-Beyanın, bin üç yüz seneden beri i'câzını göstermesiyle ve muarızlarını durdurmasıyla ve Nurun gözlere gösterir derecede zâhir delilleri ile ve Nur şâkirtlerinin elmas kalemleriyle bu zamana kadar misli görülmedik Risale-i Nur'un dünyaya ferman okuyan ve en mütemerrid ve muannidleri susturan Yirmi Beşinci Söz ve zeyilleri kırk vecihle i'câz-ı Kur'ânî olduğunu ispat eden..."(1)

Risale-i Nurlar; Kur’an’ın birçok mucizevi yüzünü ve yönlerini bu zamanda insanlara gösterip, Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu ispat ediyor. Allah’ın, Kur’an’ın Levh-i Mahfuzdaki yazım formatını, bu zamanda Üstada ve Nur talebelerine nasip etmesi; hem bir teşvik, hem de bu hizmetin makbuliyetine bir işaret, hem de görsel anlamda mucizelerin bir beyanıdır.

Tevafuklu Kur’an, Üstad Hazretlerin talimi ve emri ile Hüsrev ağabeye yazdırılıyor. Bu Kur’an hem tevafuklu, hem de okunması ve kıraatı kolay bir Kur’an'dır. Nasıl Risale-i Nurlar teşbih ve temsil vasıtası ile imani ve ilmi hakikatleri avamın seviyesine indirmiş ise, aynı şekilde Kur’an’ın parlak ve okunması kolay yazım formatını, Levh-i Mahfuzdan alarak bu zaman insanlarına hediye etmiştir, burada işaret edilen husus budur.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lahikası.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sanahasret
Levh-i Mahfuzdan alarak ?? izah edebilirmisiniz.. hakkinizi helal edin
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Büyük Zatların nazarları nurani ve latif olduğu için, kader levhalarını temaşa edebilirler. Üstad Hazretleri de nurani ve latif nazarı ile Levh-i Mahfuzdaki Kur'an'ın yazım şeklini görmüş ve Hüsrev ağabeye yazdırmıştır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...