“İdam ve zindan-ı ebedîden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek, yalnız iman ve itaat iledir." ifadesi tırnak içerisine alınmıştır. Bu bir ayet veya hadis meali midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerim'de iman ile amel-i salih çoğu kez birlikte kullanılmıştır. Üstad'ın da ifade ettiği gibi, “Cenab-ı Hakk’a iman eden elbette O’na itaat edecek.”

Tırnak içindeki ifade, ayet veya hadis meali olmamakla birlikte, ayet ve hadislerde sıkça zikredilen iman-amel ilişkisinin güzel bir ifadesidir. Misal olarak “Asr Suresini” vermekle yetineceğiz:

“Asra yemin olsun ki, insan elbette hüsrandadır (zarardadır). Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı birbirine tavsiye edenler ve sabrı birbirine tavsiye edenler hariç.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...