"İ’lem eyyühe’l-aziz! İnsan, seyyiatıyla Allah’a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem Eyyühe’l-Azîz! İnsan seyyiâtıyla, Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Meselâ: Hâriçte, vâkide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki, onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve âsârına müdâhale edebilsin. Ancak, şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü, hâriçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız, kendi eliyle kendi evini yıkıyor."(1)

Allah’ın bütün isimleri güzeldir. Her birinin tecellisi ayrı bir İlâhî fiilin icra edilmesiyledir. O halde, insan kendi kahrına yol açacak işler görmekle Allah’a zarar vermiş olmaz, sadece O’nun Rahmân ve Rahîm isimlerinin değil de Kahhar ve Müzill isimlerinin tecellisine talip olmuş olur.

Allah’ın razı olmadığı işlerin başında şirk, yâni Allah’a ortak koşmak gelir.

“Allah şirki affetmez, ondan başkasını ise dilerse affeder...” (Nisa, 4/48)

En büyük seyyie şirk olduğu için Üstat Hazretleri misâl olarak şirk üzerinde duruyor. Allah’ın zâtı vacibdir, ezelidir, ebedidir, sıfatları sonsuzdur. Ne bir başka vacibü’l-vücûd, ne de sıfatları sonsuz bir başka ilah olamayacağına göre, Allah’a şirk koşan kimse bunu kendi aklında şekillendirmiş, sonra da “Beni ve bütün âlemi, benim zihnimde teşekkül ettirdiğim bu ilah yaptı.” diyecek kadar da akıldan uzak bir yola sapmıştır.

İnsan küfür ve isyanıyla Allah’a zarar veremeyeceği gibi, iman ve itaatle de O’na, -haşa- bir fayda sağlamış olamaz. Yaptığı işlerin kârı da zararı da kendisine aitti.

“Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır...” (Bakara, 2/286)

Bu hakikate şöyle bir misâl veriliyor:

Bütün insanlar gözlerini açsa ve Güneş'in ışığından faydalansalar, ne güneşe bir fayda sağlamış olurlar, ne de onun kemâlinde bir artış olur. Herkesin gözlerini kapadıklarında da bunun ne Güneş'e bir zararı olur, ne de ışığında bir noksanlık meydana gelir. İşte iman edenlerin, kalplerini Rablerine teveccüh ettirmekle kazandıkları bütün marifet ve feyizler kendi lehlerine olduğu gibi, küfür karanlığına talip olanların da zararları yine kendilerinedir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...