"İlim ve kudret ve iradeyi tazammun eden ve hitab-ı ezelî olan elfâz-ı Kur’âniye..." Elfâz-ı Kur’ân kudreti nasıl tazammun ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, her biri cevahir-i hidayetin birer sadefi ve hakaik-i imaniyenin birer menbaı ve esasat-ı İslâmiyenin birer madeni ve doğrudan doğruya arşü’r-Rahman’dan gelen ve kâinatın fevkinde ve haricinde insana bakıp inen ve ilim ve kudret ve iradeyi tazammun eden ve hitab-ı ezelî olan elfaz-ı Kur’aniye nerede? İnsanın hevaî, heva-perestane, vâhî, heves-perverane elfazı nerede?"(1)

Kur’an’ın yeryüzüne inmesinde Allah’ın hem ilim hem irade hem de kudret sıfatı var. Bu üç sıfat olmadan Kur’an’ın nazil olması mümkün değildir. Kur’an ilmini ilahi ilim sıfatından, inme kararını irade sıfatından, inme işlemini de kudret sıfatından alıyor. Yani Kur’an’ın yeryüzüne inme işleminde ilim, irade ve kudret sıfatları tecelli etmektedir.

Diğer bir bakış açısı olarak, Kur’an’ın kelimeleri arkasında Allah’ın sonsuz ilim, irade ve kudret sıfatları bulunuyor. Bu sebeple bu kelimelerle baş etmek ve onların benzerini getirmek mümkün değildir.

Allah bir şeye "Kün / ol" dedi mi o şey oluverir. Bu ol emrinin arkasında ya da “ol” lafzının içinde sonsuz bir kudret bulunuyor demektir. Bir komutan bir kelime ile koca orduyu hizaya sokar, aynı kelimeyi sıradan birisi söylese bir askeri bile harekete geçiremez. Burada kuvvet kelimede değil kelimenin arkasında ya da içindeki kudrettedir. Demek ilahi kelamın zımnında ve zarfı içinde hem ilim, hem kudret hem de irade mevcuttur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...