"İllet-i tâmme bulunacak; sonra vücuda gelebilir. İllet-i tâmme ise, malûlu, bizzarure ve bilvücub iktiza ediyor." İzah eder misiniz, "malul" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İllet-i tamme", herhangi bir şeyin var olması için lâzım gelen sebeplerin tamamına verilen genel bir isimdir. Bu sebepler var olunca neticesinin vücuda gelmesi bizzarure ve bilvücub iktiza ederi, yani sonucun oluşması kaçınılmaz olur.

Bu bahiste kullanılan illet-i tamme ise insanın iradesi, Allah’ın meşieti yani dilemesi, bir de olacak şeyin âdetullaha uygun olması şeklinde tarif edilebilir.

"Malul" burada sonuç, netice illet-i tammenin nihayeti anlamına geliyor. Mesela, ben camiye gitmeyi ve orada namaz kılmayı irade ettim. Allah benim bu muradımı âdetullaha da uygun olduğu için, kabul edip yarattı ve malul olarak yani sonuç itibarı ile de gidip camide namazımı kıldım. Burada camide namaz kılmam malul oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

karolin
Halbuki malul,diyince özürlü,hastalıklı,illetli(hastalıklı) manalarını biliyoruz.Acaba illetli diyince ''bir sebebten ortaya çıkan'' mı anlaşılmalı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Illetler Allahın dilemesi, benim dilemem ve adetullaha uygun olması gerekiyor, diyorsunuz ama mesela bir örnek vereyim:bir ev yapmak için usta, cimento ve tuğla ile su lazım. Bunlardan bir tanesi eksik olsa o bina vücuda gelmez.Bu durum kaderle çelişmiyor mu? ? Çünkü sebep yoksa sonucun ne olacağı bizce meçhul değil mi? Mesela örnekte çimento olmasın. Binanın vücuda gelip gelmeyecegi mechul değil mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bir şeyin husulü için Adetullah ve sebeplerin olması illet-i tamme içinde zımni olarak zaten var. Bu yüzden biz sebepleri ayrıca zikretmedik. Dolayısı ile sizin sebepler konusunda ki bakışınız doğru bir bakıştır. Yani illet-i tamme sebepleri de içinde barındıran bir terimdir. Ev yapmak için bir tertibi adetullah zaten tayin etmiştir o tertip olmadan ev yapılamaz. Bu yüzden adetullah sizin ifade ettiğiniz manayı karşılayan bir tabirdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Anlamadığım yer, bu binanın vücuda gelmesindeki sebeplerden bir tanesi eksik olursa bu bina kader açısından baktığımızda vücuda gelir mi, gelmez mi? Kader açısından baktığımızda binanın vücuda gelmesi bizce meçhul değil mi? Ama illet-i tamme olarak baktığımızda vücuda gelmemesi lazım. Burada tıkandım.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İllet-i tamme tarifi içinde Allah'ın meşieti de bulunuyor şayet İlahi meşiet diğer bir ifade ile kader müsaade etmez ise netice oluşmaz. Malulun biliktiza olabilmesi için İlahi meşietinde olur vermesi gerekiyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...