"İmam-ı Gazâlî’nin hayatında geçirmiş olduğu o mühim ve tarihî merhale" nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Büyük Üstad'ın tam bir uzlet ve inzivadan sonra tekrar irşad ve cemiyet hayatına atılması, aynen İmam-ı Gazâlî’nin hayatında geçirmiş olduğu o mühim ve tarihî merhaleye benzemektedir."(1)

"el-Münḳıẕ" eserindeki açıklamalarına göre Gazzâlî Bağdat’tan Şam’a gitti ve iki yıla yakın bir süre orada kaldı. Bu sırada Emeviyye Camii’ne çekilerek nefsini terbiye etmek, ahlâkını güzelleştirmek ve kalbini arındırmak maksadıyla riyâzet ve mücâhede ile meşgul oldu; Kudüs’e gitti ve bir süre de orada inzivâ hayatı yaşadı. "İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn" eserinin bir bölümü olan "er-Risâletü’l-ḳudsiyye" adlı eserini de buranın insanları için yazdı.(İhyâ, I, 104).

İnziva hayatının tamamı 11 yıl sürmüştür ve çok zorlu bir riyazi süreç yaşamıştır.(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Ön Söz.
(2) bk. TDV. İslam Ans., GAZZALİ md.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...