İnsanın fiil ve amel cihetiyle zayıf ve âciz olduğu nazara veriliyor. Fakat insanların diğer hayvanlardan çok daha güçlü ve daha çaplı olduğu görülüyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci Nükte’de, “Evet ey insan! Sende iki cihet var: Birisi, îcad ve vücûd ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir. Diğeri; tahrip, adem, şer, nefy, infial cihetidir.” konusu işlenirken, bu suale de cevap verilmişti. Bu cevabın bir kısmı aşağıda nakledilmiştir:

"Bu asırda teknoloji sahasındaki baş döndürücü gelişmeler, önceki asırlarla mukayese edilemeyecek kadar ileridir. Ancak bütün bunlar, her biri birer ilahi fabrika olan hayvanlar âlemiyle mukayese edildiğinde çok sönük kalırlar. İnsanlar henüz çiçekten bal yapan yahut otlardan süt yapan fabrikalar kuramamışlardır."

"Her bir meyve ağacı öyle bir fabrikadır ki, imal ettiği mamullerin her birine fabrikanın tamamının bütün hususiyetleri yerleştirilmekte ve bu küçücük fabrika planları bir başka yerde ekildiğinde ondan aynı fabrika elde edilebilmektedir. İnsanlar, yaptıkları bir fabrikanın bütün özelliklerini taşıyan çekirdek fabrikalar yapamamışlardır."

"Bu hakikatin misalleri sayılamayacak kadar çoktur.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...