"İşte, daire-i kesretin müntehâsında ve en dağınık cüz'iyâtında, sırr-ı vahdetle bin bir esmâ-i İlâhiye, zîhayat denilen küçücük mektuplarda temerküz edip açık okunduğundan,.." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, daire-i kesretin müntehâsında ve en dağınık cüz'iyâtında, sırr-ı vahdetle bin bir esmâ-i İlâhiye, zîhayat denilen küçücük mektuplarda temerküz edip açık okunduğundan, o Sâni-i Hakîm, zîhayat nüshalarını çok teksir ediyor. Ve bilhassa zîhayatlardan küçüklerin taifelerini pek çok tarzda nüshalarını teksir eder ve her tarafa neşreder."(1)

Daire-i kesret veya dağınık cüziyat, kâinat ve içindeki maddi alemlerdir. Müntehası ise hayat ve canlılardır ve özellikle insandır. Yani kâinatı ağaca benzetecek olursak, bu ağacın meyvesi ve neticesi hayat ve insan oluyor. Bu sebeple Allah hayatı çoklukla, bollukla yaratıyor. Çünkü Allah’ın isim ve sıfatları, en bariz en parlak en mükemmel hayatta ve insanda tecelli ediyor.

Hayat, bütün kâinat fabrikasının çarklarının işlemesinden hasıl olan cami ve hülasa bir sanattır.

Mesela, bir arının hayatının oluşabilmesi için, bütün kâinat çarklarının işlemesi ve hareket etmesi gerekir. Güneş, su, hava, toprak, elementler, hassas sistem ve düzen, uyumlu ve ölçülü bir şekilde beraber hareket etmeden arının hayatı oluşamaz. Bu yüzden arının hayatının teşekkülü için, bütün kâinat ve kâinattaki sebeplerin hassas ve ölçülü bir surette çalışması ve hareket etmesi gerekiyor. Bu sebeplerden bir tanesi vazifesini terk etse hayat oluşmaz ve devam etmez.

Bu da gösteriyor ki, hayat bütün kâinattan süzülüp gelen bir damla bir meyve bir neticedir. Küçük bir arı hayat sayesinde bütün kâinatla alakadar olup, bütün sebeplerin bir muhassalası bir neticesi oluyor. Yani arı basit bir cüz iken, hayat ile bütün kâinatla alakadar külli hükmüne geçiyor. Arı, hayat sayesinde bütün o külli unsurlara efendi oluyor, o azametli şeyler arıya hayat sayesinde hizmet ediyor.

Ve Allah’ın bütün şuunat, isim ve sıfatları hayat perdesinde sahneleniyor. Hayat sayesinde görünür ve bilinir oluyor.

Hayat, insanın bütün marifet cihazlarını çalıştıran ve işler kılan bir enerji bir elektrik gibidir...

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurani
Buradaki "açık okundugundan" kelimesini anlamadim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İlahi isimler en net en açık hayat üzerinde görünüyor demektir. Açık ve net görünen bir şeyi okumak daha kolay olacaktır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...