"Umumî kanunların tazyikatları ve hâdisatın tehacümatı altında ağlayan ve sızlayan o sevimli memlüklerine,.." Ağlattıracak umumî kanunların nedeni, hikmeti nedir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Umumî kanunlar, gayet zayıf ve sonsuz aciz olan insanı, kudreti nihayetsiz olan Allah’a iltica ettirir, O’nun sonsuz şefkat ve merhamet kucağına atar. İnsan açısından her bir musibet ve tazyikatına bu nazarla bakabiliriz.

Mesela, yağmursuzluk veya kuraklık bazen ağır bir kanun olur, insan onun altında ezilir, sonra ellerini açıp; “her şeyin dizgini elinde ve her şeyin hazinesi yanında” olan Allah’a dua etme ve O’ndan medet dileme ihtiyacı hisseder. Şayet kuraklık gibi musibetler ve onun ağır yükü olmasa, insan Allah’a iltica etme ihtiyacını hissetmeyecekti. İşte bu yüzden Allah, kâinatta umumî kanunlar koymuş, insanları isim ve sıfatlarına iltica ettiriyor. Zaten ibadet ve kulluğun esası da bu noktadır.

Hülasa, Allah kâinatta muazzam bir nizam kurmuş. Bu umumî ve külli kanunları hiç kimse değiştirmeye muktedir değildir. Bu kanunlar karşısında ezileceği hengâmede, Allah hususî şefkat ve yardımı ile insanın imdadına yetişiyor. İnsanın o kanun çarkı altında ezilmesine müsaade etmiyor.

Aslında o çarkın ağır olmasının bir hikmeti de insanı hususî şefkate ve iltifata yönlendirmektir. Yani insan o kanunların baskısı altında kalmaktan bunalıp, İlahî rahmet ve şefkate firar ediyor ve Allah’ı isimleri ile tanıma fırsatı buluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...