Block title
Block content

"İşte, şu parlak, nuranî, güzel yüz, hayattar ve mânidar bir çekirdek hükmüne geçmiş ki, Hâlık-ı Zülcelâl, bir şecere-i tûbâ-i ubûdiyeti ondan halk etmiştir ki, onun mübarek dalları, âlem-i beşeriyetin her tarafını nuranî meyvelerle tezyin etmiştir."İzah?

 
Soru Detayı:

- Ubudiyet nokta-i nazarından bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadis-i şerifte “Dünya ahiretin tarlasıdır.”(1) buyrulur. O halde, cennetteki tuba ağacının da çekirdeği bu dünyada aranacaktır. Üstat Hazretleri, “İman bir manevî tuba-i cennet çekirdeği taşıyor.”(2) buyuruyor.

İşte eneyi, yani insana ihsan edilen mükemmel istidadı Rabbinin rızası istikametinde kullanan bir ruh, manevî bir cennet çekirdeği gibidir. O çekirdekten çıkıp uzanan dallar bu dünyada, mümine bir cennet hayatı yaşattığı gibi, ahirette de “gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, beşerin kalbine, hatırına  gelmeyen” sayısız ihsanları meyve verecektir.

Dipnotlar:

(1) bk. Aclûnî, Keşfu'l-Hafa, 1/412.
(2) bk. Sözler, İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...