"Kâinat yüzündeki cemal ve kalbindeki aşk ve sinesindeki incizap ve gözlerindeki keşif ve şuhud ve hey'atındaki hüsün ve tezyinat, pek latif, nurani bir pencere açar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İncizab" cezbedilme, çekilme demektir. İnsanın vicdanında celbedilmeye müsait hâller ve duygular vardır. Bu hâller birer pencere mesabesindedirler

"Cazib" ise çekilmeye müsait olan o latife ve duyguları kendine çeken şey demektir.

Cezbe ise, kendinden geçme, manevi zevk ve istiğrak hâlidir.

Derecesine göre her insanda cezbe hâli az çok bulunur. İnsanı cezbeye getiren, Allah’ın ebedî olan cemal ve kemalidir. Allah, insan vicdanına bir incizap kuvveti koymuştur. Radyonun alıcısı verici dalgayı hissettiği zaman, bilgi aktarır, biz de o bilgi istasyonunu dinleriz. Aynı şekilde insanın vicdanındaki cazibe ve incizap da cazibedar bir hakikati, yani Allah’ın sonsuz isim ve sıfatlarının cezbesini kalbe aktarır. Buna da muhabbet deniliyor.

Allah’ın ebedî cemal ve kemalinin tecellilerinin cazibesine karşılık verecek inzicab insanın fıtratına ve vicdanına dercedilmiştir. Cazibe ile incizab arasında sürekli bir alışveriş vardır. Bu hâl aynı zamanda Allah’ın varlığına ve birliğine de delildir.

Gözlerdeki keşif ve şuhud, Allah’ın isim ve sıfatlarının, cemal ve kemalinin tecellilerini görmek ve okumaktır. Mesela, bir çiçeğin sevimli ve güleç yüzüne tecellî eden cemal ve kemal tecellilerini görüp, o güzelliklerin asıl menbaı olan esma sıfatların güzelliklerine intikal etmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...