“Hem kâinat yüzünde ve mevcudat üstünde işleyen kalem-i tahsin ve tezyin, o kalem sahibi Zâtın esmâsının güzelliğini vazıhan gösteriyor…” Devamıyla birlikte izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önce Üstadımızdan konuya ışık tutacak iki önemli ders nakledelim:

“ … Fıtrat-ı beşeriyede cemâle karşı bir muhabbet ve kemâle karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır.” (Lem’alar, On Birinci Lem'a)

“Şimdi, hayatının sırr-ı hakikati şudur ki: Tecellî-i Ehadiyete, cilve-i Samediyete âyineliktir. Yani, bütün âleme tecelli eden esmânın nokta-i mihrâkiyesi hükmünde bir câmiiyetle, Zât-ı Ehad-i Samede âyineliktir.” (On Birinci Söz)

Nur Külliyatı’nda ehemmiyetle nazara verildiği gibi, bütün kâinattaki her nevi güzellik Allah’ın esmâ-i hüsnâsının güzelliğinden haber verir ve o esmânın güzelliği yanında bütün güzellikler gölge mesabesinde kalırlar. Esmânın güzellikleri de İlâhî fiillerin ve sıfatların güzelliğinden gelir. Sıfatların güzelliği ise Cenab-ı Hakk’ın şuunatının ve kudsî cemâlinin münezzeh güzelliğinden gelmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...