"Kanundur, kudret değildir, kadîr olamaz. Mistardır, masdar olamaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela, gemileri suyun yüzeyinde tutan ve kaldıran suyun kaldırma kanunu değil, Allah’ın kudret sıfatıdır. Kanun denilen şey ise ilahi kudretin oradaki icraatına verilen bir isimdir ve bu ismi fen adamları veriyor.

Fen adamlarının takmış olduğu bir isimlendirmeye fiili yapan anlamında fail demek, kudretin icraatını izafi bir isme mal etmek yanlış olur. İlahi kudret âdetullah gereği istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde kanunları sürekli icra ediyor. Zaten insanları yanıltan da bu istikrar ve kesintisiz oluşudur.

Misdar; yazının düzgünlüğünü temin etmekte kullanılan alet (cetvel) demektir.

Masdar ise, bir şeyin sudur ettiği (çıktığı) yer manasına gelir.

Çizgi cetvelle çizilir, lakin onu çizen, cetvel değildir. Keza, mürekkep kalemden sudur eder, ama yazıyı yazan mürekkep değildir.

Birinci şıkta da işaret edildiği gibi, yaratılan her varlık Allah’ın ilminde nasıl takdir edilmişse, o şekilde vücuda gelmektedir. Allah’ın ilmindeki bu ilmi vücutlar birer manevi kalıp gibidirler; eşya, ilahi irade ve kudretle, bu kalıplara göre yaratılır.

Misdar ve masdar misali, bu ince manayı ders veren bir temsil yahut bir teşbih gibidir. Misdar kaderi temsil eder, masdar ise kudreti.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...