"Kur’an, bazen tagayyüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar maddi cüz’iyatı zikreder. Onları hakaik-ı sabite suretine çevirmek için sabit, nurani, külli esma ile icmal eder, bağlar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur’an, bazen tagayyüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar maddi cüz’iyatı zikreder. Onları hakaik-ı sabite suretine çevirmek için sabit, nurani, külli esma ile icmal eder, bağlar. Veyahut tefekküre ve ibrete teşvik eder bir fezleke ile hatime verir." (Sözler, Yirmi Beşinci Söz, İkinci Şule, İkinci Nur, Beşinci Meziyet-i Cezalet)

Her hadise ve her olay, bir ilahi ismin ve sıfatın tecelli ucu ve tecelli merkezidir. O olayın arka planında gerçek fail bir isim ya da sıfattır. Mesela, sabah kahvaltısının veya akşam yemeğinin arka planında Rezzak ismi vardır. Bu kahvaltı veya yemek, değişken ve cüz'i bir iştir. Ama arkasında Rezzakiyet gibi sabit ve daimi bir gerçeklik ve değer bulunuyor. İşte kahvaltı ve akşam yemeğinden bahsedip, Rezzak ismi ile bağlaması o cüzi ve değişken olayı daimi ve sabit hale getiriyor.

Bu Rezzak ismi dünyada sana kahvaltı ve yemek verirken, bütün dünyada olan rızka muhtaçlara da rızık verir. Ayrıca cennette de sonsuz sofralar kuracak diyerek, olayın devamlı ve daimi olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda insana geniş bir tefekkür alanı açıyor.

Birçok ayetin cüzi ve maddi olaylardan haber verip sonra onu isimlerle bağlaması, hem o maddi ve cüzi olayın arkasında ki daimi gerçekliklere işarettir hem de tefekkür ve tasavvur sahasında bir genişletme yapmaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- KUR'AN-I KERİM.

- Kur’an’da Basit Hadiselerin Gösterilmesiyle Tefekküre Açılan Pencere (Video: Dr. A. ÇOLAK).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...