"Kur’ân-ı Hakîm, şu Kur’ân-ı Azîm-i Kâinatın en âli bir müfessiridir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tefsir: Gizli bir manayı aşikâr etmek ve açıklamak demektir. Bu işi yapana "müfessir" denilir. Kur’ân, tefsirin bu manasıyla, şu kâinat kitabının bir müfessiridir.

Üstadımız, Kur’ân’ın şu kitab-ı kâinatın bir müfessiri olması meselesini şöyle izah ediyor:

“Kur’ân-ı Hakîm şu kâinattan bahsediyor, tâ Zât ve sıfat ve esmâ-i İlâhiyeyi bildirsin. Yani bu kitab-ı kâinatın maânîsini anlattırıp, tâ Hâlıkını tanıttırsın. Demek, mevcudata kendileri için değil, belki mûcidleri için bakıyor.”(1)

“Kur’ân-ı Kerim’in kâinattan yaptığı bahis tebeîdir, kasdî değildir. Yani ligayrihidir, lizâtihî değildir. Yani Kur’ân-ı Kerim, Cenab-ı Hakk’ın vücud, vahdet ve azametine istidlâl sûretiyle kâinattan bahsetmiştir. Yoksa kâinatın bizzât keyfiyetini izah etmek için değildir.”(2)

Demek, Kur’ân’ın şu kitab-ı kebirin müfessiri olması şu manalara gelmektedir:

· Kur’ân, şu âlemde tecelli eden ilahî isimlerden ve sıfatlardan bahseder ve her mahlûkun esmâ ve sıfat-ı İlahiyeye nasıl ayin olduklarını beyan eder.

· Kur’ân, mahlûkların Allah’ın varlığına ve birliğine olan şehadetlerini izah eder.

· Kur’ân, mahlûkların yaptıkları ibadet ve tesbihi izhar eder. Ve insana ibadet görevini talim eder.

İşte Kur’ân, bu ve benzeri cihetlerle, kâinatın ve içindeki mahlûkatın mânasını bizlere ders vermekte ve âdeta kâinatın bir müfessiri olmaktadır.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz.
(2) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi 23-24. Âyetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...